Verbeter samenwerking door problematische patronen aan te pakken

'Er is een bepaalde dynamiek'. Dat is vaak hoe ver we komen.

We merken wel dat er een dynamiek is die de samenwerking verstoort. Maar we kunnen er maar moeilijk de vinger op leggen. En dat maakt het ook heel moeilijk om de dynamiek aan te pakken.


Tot nu.


In hun boek Destructieve Dynamieken identificeren Hans van Dijk en Stefan Cloudt haarfijn 9 verschillende dynamieken in organisaties die destructief zijn.

NIEUW:

De destructieve dynamieken scan

Om je te helpen een diagnose te stellen over welke destructieve dynamiek(en) je last van hebt, hebben we een scan ontwikkeld. De scan behandelt vragen over een aantal thema's: wat de problemen zijn waar je mee te maken hebt, wat de context is, en wat de gedragingen zijn van de verschillende personen die erbij betrokken zijn. Na afloop ontvang je een rapport waarin aangegeven staat hoe hoog je scoort op elke destructieve dynamiek. Je krijgt daarbij ook een samenvatting van elke dynamiek en wat je eraan kunt doen.

Wat is een destructieve dynamiek?

Een destructieve dynamiek is:


  • een patroon van geautomatiseerde acties en reacties,
  • die samen de situatie verslechteren
  • en leiden tot een versterking van jullie
    reacties.


Destructieve dynamieken worden getriggerd door een specifieke situaties. Die is anders voor elke destructieve dynamiek. Net als een rode lap op een stier, reageert Persoon 1 op die situatie. En Persoon 2 op Persoon 1. Hoe logisch die reacties ook zijn, samen zorgen ze ervoor dat de situatie alleen maar slechter wordt.

Een voorbeeld

Iedereen heeft het tegenwoordig druk. En op het werk is het ook druk. Dat veroorzaakt stress. En stress zorgt ervoor dat je in de actiestand schiet. Je wil de (oorzaak van de) stress namelijk wegwerken.


Stel nu dat er een probleem is, en er zit druk achter. Persoon 1 schiet dan in de actiestand. Dat betekent dat het eerste het beste idee wordt uitgevoerd. Persoon 2 voelt daardoor ook de druk om aan de slag te gaan.


Doordat ze er niet goed over hebben nagedacht, werken ze wel hard, maar niet effectief. Het probleem wordt niet goed opgelost, waardoor de druk alleen maar toeneemt, en ze alleen nog maar harder gaan werken.

De 9 destructieve dynamieken


De Blame Game

Problemen leiden tot verwijten in plaats van oplossingen.


Domineren moet je afleren

Dominant gedrag duwt anderen in een volgzame rol en creëert afhankelijkheid.


Eigen volk eerst

Kiezen voor jezelf schaadt het groepsbelang, en daarmee uiteindelijk het eigen belang.


De Waan van Wantrouwen

Wantrouwen is de voedingsbodem voor meer wantrouwen.


Rolbevestigend gedrag

Rolverdelingen zorgen voor eenzijdig gedrag waarbij mensen een karikatuur worden.


Bias towards action

(Tijds)druk zorgt voor snelle, maar niet effectieve actie, wat de druk alleen maar vergroot.


De Impressie van Incompetentie

De indruk dat iemand niet competent is zorgt er juist voor dat iemand niet goed presteert.


De mythe van talent

Niet het 'talent', maar de investering leidt tot groei en bloei.


Van kwaad tot erger

De drang naar vergelding zorgt bij conflicten altijd voor een neerwaartse spiraal.

Over de auteurs

Hans van Dijk

Dr. Hans van Dijk is als Associate Professor verbonden aan TIAS School for Business and Society. Hij promoveerde in 2013 cum laude op diversiteit in teams. Zijn huidige onderzoek focust zich op hoe diversiteit en inclusie vergroot kunnen worden in organisaties en de rol die organisaties spelen in maatschappelijke ongelijkheid. Zijn studies zijn gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschiften als Journal of Applied Psychology, Academy of Management Annals en Journal of Business Ethics.

Daarnaast is hij medeoprichter van het Including Behavior Institute. Dit instituut brengt vooraanstaande wetenschappers uit verschillende landen bij elkaar in een zoektocht naar hoe organisaties inclusiever kunnen worden. 

Stefan Cloudt

Dr. Stefan Cloudt combineert wetenschap en praktijk op de gebieden samenwerking, organisatieontwikkeling en dynamieken binnen organisaties. Hij doceert aan het departement Organisatiewetenschappen van Tilburg University en is daarnaast verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate. In 2015 promoveerde hij op een proefschrift over organisatieontwikkeling bij woningcorporaties.

Daarnaast adviseert hij organisaties over strategie, interne organisatie en samenwerkingsverbanden. Stefan voert tevens maatschappelijke visitaties uit bij woningcorporaties in het hele land en is tien jaar lang door de Vlaamse minister van Wonen aangesteld om ook daar bij sociale huisvestingsorganisaties prestatiebeoordelingen uit te voeren.


Destructieve dynamiekenis een leerzaam boek dat niet alleen inzicht biedt maar dat ook handreikingen doet over hoe om te gaan met gedoe tussen mensen in organisaties.


Rudy Kor


Als je je bezighoudt met leiderschapscommunicatie kan dit boek je erg van dienst zijn. Vier sterren.


Logeion

 
 
 
 

Neem contact op


Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Boekingen?
Laat het weten!

unsplash